หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com 의 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

카테고리: 교육

마지막 에피소드 듣기:

이전 에피소드

 • 1865 - [คลิปสั้น] แก้ไขอย่างไรเมื่อมีโทสะเวลาขับรถ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 10 ก.ค. 65 (650710) 
  Fri, 30 Sep 2022 - 0h
 • 1864 - [คลิปสั้น] ปรับกรรมฐานให้เหมาะกับเรา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 10 ก.ค. 65 (650710) 
  Thu, 29 Sep 2022 - 0h
 • 1863 - [คลิปสั้น] เพื่อนแท้ของเรา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 10 ก.ค. 65 (650710) 
  Wed, 28 Sep 2022 - 0h
 • 1862 - [คลิปสั้น] อย่าเอากัญชามาให้พระ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 ก.ค. 65 (650709) 
  Tue, 27 Sep 2022 - 0h
 • 1861 - [คลิปสั้น] เรียนรู้หลักของทางสายกลางให้ดี หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 ก.ค. 65 (650709) 
  Mon, 26 Sep 2022 - 0h
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 %(교육)s 팟 캐스트

더 많은 국제 교육 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택