หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com 의 หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

카테고리: 교육

마지막 에피소드 듣기:

이전 에피소드

 • 2453 - [คลิปสั้น] จิตชาร์จตัวเอง หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 28 ม.ค. 67 (670128) 
  Fri, 24 May 2024 - 0h
 • 2452 - [คลิปสั้น] อ่านจิตตัวเองไม่ออก หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 28 ม.ค. 67 (670128) 
  Fri, 24 May 2024 - 0h
 • 2451 - [คลิปสั้น] รู้ซื่อๆ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 27 ม.ค. 67 (670127) 
  Thu, 23 May 2024 - 0h
 • 2450 - [คลิปสั้น] นิโรธ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 27 ม.ค. 67 (670127) 
  Thu, 23 May 2024 - 0h
 • 2449 - [คลิปสั้น] ภูมิธรรมของพระโสดาบัน หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 21 ม.ค. 67 (670121) 
  Wed, 22 May 2024 - 0h
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 교육 팟 캐스트

더 많은 국제 교육 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택