หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com 의 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

카테고리: 교육

마지막 에피소드 듣기:

ถ้าตั้งใจรักษาพระวินัย ธรรมวินัยก็จะรักษาเรา ถ้าไม่รักษาตัวเองก็เอาตัวไม่รอด แล้วจะไปรักษาพระศาสนาได้อย่างไร ตัวเองยังรักษาไม่ได้เลย เรื่องของเรื่องทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องของกิเลสนั่นล่ะ ถ้ายังไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยของกิเลส ยังลดละกิเลสไม่ได้ มันก็พร้อมจะพลาด ถึงเราเป็นฆราวาสก็เหมือนกัน ต้องรักษาศีล 5 ไว้ ถ้าศีล 5 เรายังรักษาไม่ได้ เราก็เริ่มเบียดเบียนคนอื่น เบียดเบียนตัวเราเองเพราะไม่มีศีล รักษาศีล 5 ไว้ก็ช่วยตัวเองได้เยอะเลย ฉะนั้นศีลเป็นเครื่องป้องกันตัวทั้งพระทั้งโยม ต้องรักษาศีลเอาไว้ ถ้าศีลเราไม่ดีสมาธิเราก็เสื่อม สมาธิเสื่อมปัญญาก็ไม่เกิด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 7 พฤษภาคม 2565

이전 에피소드

 • 1760 - มีศีลเป็นเครื่องป้องกันตัว : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 7 พ.ค. 2565 
  Thu, 26 May 2022 - 0h
 • 1759 - กถาวัตถุ 10 : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 1 พ.ค. 2565 
  Wed, 25 May 2022
 • 1758 - การปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 เม.ย. 2565 
  Tue, 24 May 2022
 • 1757 - กฎของการดูจิต 3 ข้อ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 24 เม.ย. 2565 
  Mon, 23 May 2022 - 0h
 • 1756 - [คลิปสั้น] เลือกคู่ชกที่พอดีกัน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 9 เม.ย. 65 (650409) 
  Mon, 23 May 2022 - 0h
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 %(교육)s 팟 캐스트

더 많은 국제 교육 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택