หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com 의 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

카테고리: 교육

마지막 에피소드 듣기:

이전 에피소드

 • 1947 - [คลิปสั้น] จิตเหมือนติดคุก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 24 ก.ย. 65 (650924) 
  Fri, 20 Jan 2023 - 0h
 • 1946 - [คลิปสั้น] จิตเข้าถึงความเป็นกลางด้วยปัญญา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 24 ก.ย. 65 (650924) 
  Thu, 19 Jan 2023 - 0h
 • 1945 - [คลิปสั้น] จิตถึงฐานเป็นอย่างไร หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 18 ก.ย. 65 (650918) 
  Wed, 18 Jan 2023 - 0h
 • 1944 - [คลิปสั้น] จิตไม่ได้มีดวงเดียว หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 18 ก.ย. 65 (650918) 
  Tue, 17 Jan 2023 - 0h
 • 1943 - [คลิปสั้น] จิตมีกำลังแล้วจึงจะเจริญปัญญาได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 18 ก.ย. 65 (650918) 
  Mon, 16 Jan 2023 - 0h
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 교육 팟 캐스트

더 많은 국제 교육 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택