KBS WORLD Radio Bản tin hàng ngày

KBS WORLD Radio Bản tin hàng ngày

KBS WORLD Radio

Cập nhật những thông tin hàng ngày tại Hàn Quốc từ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, tình hình quốc tế và các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên.

마지막 에피소드 듣기:

이전 에피소드

 • 1487 - Bản tin hàng ngày - 2019.12.09  
  Mon, 09 Dec 2019
 • 1486 - Bản tin hàng ngày - 2019.12.06  
  Fri, 06 Dec 2019
 • 1485 - Bản tin hàng ngày - 2019.12.05  
  Thu, 05 Dec 2019
 • 1484 - Bản tin hàng ngày - 2019.12.04  
  Wed, 04 Dec 2019
 • 1483 - Bản tin hàng ngày - 2019.12.03  
  Tue, 03 Dec 2019
더 많은 에피소드 표시

다른 KBS World Radio - Ch 1 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택