Raqi’s Secret Files

Love Radio Manila 의 Raqi’s Secret Files

Love Radio Manila

The program reflects various realities of the world that may create a sense of belonging, relatability, and controversies. Raqi’s Secret files was inspired by the trend “confession” pages on Facebook. We’ve seen that there is a huge buzz created by these confessions — from its contributors all the way to its community. We’ve thought of carrying that trend from online to on-air, retaining the same level of anonymity, giving the story a voice. Listeners who desire to relieve a bit of their burden are encouraged to send their stories, making the program, Raqi’s Secret Files a safe haven to tell their secrets.

카테고리: 사회 및 문화

마지막 에피소드 듣기:

Hindi inakala ng ating sender na hindi niya aasahan bilang isang ama ang kanyang nobyong bumuntis sa kanya. Ito ang Secret File ni Zac.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

이전 에피소드

 • 50 - Nahulog ako sa taong hindi ako kayang saluhin 
  Wed, 29 May 2024
 • 49 - Mas nasaktan pa ako sa taong hindi naman naging kami 
  Tue, 28 May 2024
 • 48 - Kabit ng boss ko ang jowa ko 
  Mon, 27 May 2024
 • 47 - May pamilya na ako nang bigla siyang bumalik 
  Sun, 26 May 2024
 • 46 - Okay naman ako, kaso bakit unti-unti akong nauubos? 
  Thu, 23 May 2024
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 사회 및 문화 팟 캐스트

더 많은 국제 사회 및 문화 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택