SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS 의 SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Tigrinya-speaking Australians. - ነጻ ዜናን ሓበሬታትን እናቕረበ ምስ ህይወት ኣብ ኣውስትራሊያን ምስ ትግርኛ ዝዛረቡ ኣውስትራሊያዊያን ዘራኽበኩም።

라디오: SBS Chill

카테고리: 뉴스 및 정치

마지막 에피소드 듣기:

ናይ ሎሚ ሓሙስ 30 ሰነ  2022 ንሓደ ሰዓት ዝጸንሕ መደብና ፡

 

 

ኣርእስታት ዜና፥

** ኣውስትራሊያ ንኣብ ናይ ግዚያውን ነባርን ቪዛታት መመልከቲታት ዝርዝር   ብዛዕባ ክኢላዊ ስራሕ ክትቅይሮ ጻዊዒት ቀሪቡ ።

**  ኣመሪካዊ ደራፋይ R Kelly  ብናይ ንግዲ ወሲብ ተኸሲሱ ን30 ዓመት ክእሰር ተፈሪድዎ ።

 

** ሰራዊት ሱዳን ነቲ ኣከራኻሪ ጥቓ ዶብ ኢትዮ-ሱዳን ዝርከብ ጀበል ካላ አል-ለበን ምቁጽጻሩ ኣፍሊጡ።

 

ልኡኽና ካብ ዝስደደልና ኣርእስታት  ጸብጻባት።

 

ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ሃዲኡ ብልዝብ ክፍታሕ ጸዊዖም።

 

 

መሪሕነት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንዝፈጸሞ ገበናት ተሓታቲ'ዩ ክብል ናይ ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቡ።

 

ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ፡ ኣብ ዝበዝሕ ክፋል ናይታ ሃገር ጽቡቕ ዝናብ ጀሚሩ ከምዘሎ ሓቢሩ።

 

ኣብ ቃለ መሕትት መደብና፥ ዝርርብ ምስ መምህር ጀማል እኩድ፡

 

ኣብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ “ናብ ሃገር እንቋዕ ደሓን መጻእኩም" እንታይ እዩ፧ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ።

이전 에피소드

 • 3706 - ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ SBS ትግርኛ (30 ሰነ 2022) ፖድካስት 
  Thu, 30 Jun 2022
 • 3705 - ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ሃዲኡ ብልዝብ ክፍታሕ ጸዊዖም። 
  Thu, 30 Jun 2022
 • 3704 - ኔቶ ንዩክሬን ቀታሊን ዘይቀታሊን ሓገዝ ክህብ ቃል ይኣቱ። ቱርኪ ንሽወደንን ፊንላንድን ናብ ኔቶ ንምጽንባር ከተስምዖ ዝጸንሐት ተቓውሞኣ ተልዕል 
  Thu, 30 Jun 2022
 • 3703 - "ምምህርና ፍልጠትካን ትምህርትኻን ንኽትውስኽ ዝሕግዝ ሞያ እዩ።" ዝርርብ ምስ መም/ ጀማል እኩድ 
  Wed, 29 Jun 2022
 • 3702 - “ናብ ሃገር እንቋዕ ደሓን መጻእኩም" እንታይ እዩ፧ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ) 
  Wed, 29 Jun 2022
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 %(뉴스 및 정치)s 팟 캐스트

더 많은 국제 뉴스 및 정치 팟 캐스트

다른 SBS Chill 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택