SBS Bulgarian - SBS на Български

SBS 의 SBS Bulgarian - SBS на Български

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Bulgarian-speaking Australians. - Независими новини и информация за връзка с живота в Австралия и говорещите на български австралийци.

라디오: SBS Chill

카테고리: 뉴스 및 정치

마지막 에피소드 듣기:

Plamen Asenov - political commentator for the Bulgarian Program

-

Пламен Асенов - дългогодишен политически кореспондент за Българската програма на радио SBS

이전 에피소드

 • 1371 - Plamen Asenov - 45 Years Bulgarian Program on Radio SBS - Пламен Асенов - 45 години Българска програма по радио SBS 
  Sat, 02 Jul 2022
 • 1370 - SBS Radio Bulgarian News – 1st July 2022 - Радио SBS новини на български език - 1-ви юли 2022 
  Fri, 01 Jul 2022
 • 1369 - Plamen Asenov - 45 Years Bulgarian Program on Radio SBS - Пламен Асенов - 45 години Българска програма по радио SBS 
  Fri, 01 Jul 2022
 • 1367 - Do you know what is the loudest sound ever recorded on earth? - Знаете ли кой е най-силният звук регистриран на земята? 
  Fri, 01 Jul 2022
 • 1366 - 45 years Bulgarian Program on SBS Radio – Viktor Markov - 45 години българска програма в ефира на Австралия - Виктор Марков 
  Fri, 01 Jul 2022
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 %(뉴스 및 정치)s 팟 캐스트

더 많은 국제 뉴스 및 정치 팟 캐스트

다른 SBS Chill 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택