ทำวัตร by Trisikkha

Trisikkha 의 ทำวัตร by Trisikkha

Trisikkha

เสียงนำสวดมนต์ทำวัตรเช้าและเย็น และบทสวดมนต์ต่างๆโดยอ.วิลลี่ จากศูนย์ไตรสิกขา

카테고리: 종교 및 역학

마지막 에피소드 듣기:

บทแผ่กุศล

이전 에피소드

 • 12 - บทแผ่กุศล 
  Fri, 01 May 2020
 • 11 - บทสวดอนุโมทนา 
  Thu, 19 Mar 2020
 • 10 - EP 5: ทำวัตรเย็น วันที่ 5 
  Thu, 19 Mar 2020
 • 9 - EP 5: ทำวัตรเช้า วันที่ 5 
  Thu, 19 Mar 2020
 • 8 - EP 4: ทำวัตรเย็น วันที่ 4 
  Thu, 19 Mar 2020
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 종교 및 역학 팟 캐스트

더 많은 국제 종교 및 역학 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택