พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

Thammapedia.com 의 พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี : เช่น สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์, จรณะ 15,บารมี 10,สังโยชน์ 10, ธุดงค์ 13 และปฏิปทาปฏิบัติ, สีลสัมปทา, หิริ+โอตตัปปะ+พาหุสัจจะ+วิริยะ, มหาสติปัฏฐานสูตร, การฝึกอารมณ์ให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะแบบสุกขวิปัสสโก, การฝึกปฏิบัติแบบเตวิชโช, การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต ฯลฯ

카테고리: 종교 및 역학

마지막 에피소드 듣기:

สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์@10 กันยายน 2518 : ธรรมะบรรยาย โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

이전 에피소드

 • 722 - เรื่อง สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์@10 กันยายน 2518 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 721 - เรื่อง จรณะ 15@11 กันยายน 2518 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 720 - เรื่อง อธิบายพระวินัย (ไม่สมบูรณ์) 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 719 - เรื่อง อาบัติปาราชิก,อาบัติสังฆาทิเสส,อาบัติอนิยต,อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์-จีวรวรรค 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 718 - เรื่อง อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์-โกสิยวรรค+ปัตตวรรค@17 กันยายน 2518 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 종교 및 역학 팟 캐스트

더 많은 국제 종교 및 역학 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택