หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Thammapedia.com 의 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย : เช่น อุบายละสังขารรูปนาม, สติปัฏฐานสี่, อานุภาพขันติธรรม, พิจารณารูปธรรม นามธรรม, ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา, เกิดแล้วดับ, จิตนี้เป็นของฝึกยาก, ฝึกตายก่อนตาย ฯลฯ

카테고리: 종교 및 역학

마지막 에피소드 듣기:

อุบายละสังขารรูปนาม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

이전 에피소드

 • 1510 - เรื่อง อุบายละสังขารรูปนาม 
  Mon, 6 Jun 2016
 • 1509 - เรื่อง อนุบุพพิกถา 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 1508 - เรื่อง สติปัฏฐานสี่ 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 1507 - เรื่อง อานุภาพขันติธรรม 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
 • 1506 - เรื่อง พิจารณารูปธรรม นามธรรม 
  Mon, 6 Jun 2016 - 0h
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 종교 및 역학 팟 캐스트

더 많은 국제 종교 및 역학 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택