หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ

หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ 의 หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ

หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ

แสดงธรรม โดยหลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ วัดหลวงขุนวิน ธรรมะที่ท่านถ่ายทอด จะเป็นเรื่องอริยมรรค การปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์โดยตรง หลวงพ่อจะขึ้นลงระหว่างวัดหลวงขุนวิน จ.เชียงใหม่ และลงมาแสดงธรรม ณ ธรรมสถานเดือนเต็มดวง จ.นนทบุรี โดยท่านจะขึ้นลงสลับไปมาที่ละ 7 วัน เมื่อท่านอยู่ธรรมสถานเดือนเต็มดวง จะมีการถ่ายทอดสด ช่องทางในการรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อ คือ facebook youtube และจะนำมารวบรวมลงให้ฟังย้อนหลังที่ podcast นี้

카테고리: 종교 및 역학

마지막 에피소드 듣기:

🌸หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ🌸


แสดงธรรมอริยมรรค วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ธรรมสถานเดือนเต็มดวง ซ.กำนันปิยะ ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

이전 에피소드

 • 344 - EP.344 🔸สุขของใจ คือความสงบระงับ🔸 แสดงธรรมเช้าวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 
  Tue, 27 Jun 2023
 • 343 - EP.343 🔸กิเลสเป็นเครื่องวัดการปฏิบัติ🔸 แสดงธรรมเช้าวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 
  Tue, 20 Jun 2023
 • 342 - EP.342 🔸ทำลายมลทินของจิต🔸 แสดงธรรมเช้าวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 
  Mon, 19 Jun 2023
 • 341 - EP.341 🔸มุทิตาสักการะ 2566🔸 แสดงธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 
  Sun, 18 Jun 2023
 • 340 - EP.340 🔸สมาธิที่ยิ่งกว่าสมาธิ🔸 แสดงธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 
  Sat, 17 Jun 2023
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 종교 및 역학 팟 캐스트

더 많은 국제 종교 및 역학 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택