Tâm Lý Ơi (Dear Mind)

Tâm Lý Ơi ( Dear Mind) 의 Tâm Lý Ơi (Dear Mind)

Tâm Lý Ơi ( Dear Mind)

Tâm Lý Ơi là podcast cùng bạn trò chuyện về các vấn đề liên quan đến sức khoẻ tâm lý theo phong cách bình dân và dễ hiểu. Chương trình được dẫn dắt bởi Tiến Sỹ Tâm Lý Bảo Trân Nguyễn và Producer Vân Trần (Vân Possible) với mong muốn khuyến khích mọi người nhận thức và để tâm đến cảm xúc của bản thân và người xung quanh. Tam Ly Oi is a Vietnamese-speaking podcast about mental health and socio-cutural issues related to personal development. Hosted by Dr. Bao-Tran Nguyen, a psychologist, and Van Tran, producer. Show Email: xinchaotamlyoi@gmail.com

카테고리: 건강

마지막 에피소드 듣기:

Chúng ta hay hỏi nhau: "làm thế nào để tự tin?" và tìm kiếm một câu trả lời ngắn gọn, kiểu ứng-dụng được ngay. Nhưng có lẽ đầu tiên chúng ta cần hiểu hơn "tự tin" là gì, người tự tin thực sự sẽ là người ra sao...Và có lẽ trong khi bàn về những khía cạnh của tự tin, ta sẽ hiểu nó hơn và có câu trả lời cho riêng mình. Mời các bạn cùng Vân và Trân có một cuộc lặn ngụp với "sự tự tin" nhé. 

Host: Bảo Trân Nguyễn & Vân Trần (Vân Possible)

Editor: Trân Phạm 

Artwork: Might Could Studios.

Email: xinchaotamlyoi@gmail.com 


이전 에피소드

 • 25 - #25 - Bàn về TỰ TIN (What really is CONFIDENCE?)  
  Tue, 27 Dec 2022
 • 24 - Q&A: trầm cảm lâu năm, self-hatred ( chán ghét bản thân) 
  Sat, 11 Jun 2022
 • 23 - #23 Trị Liệu Tâm Lý là gì? (What is therapy?)  
  Thu, 19 May 2022
 • 22 - #22 Làm sao để an ủi và lắng nghe một cách...thật trân?  
  Fri, 18 Feb 2022
 • 21 - #21 MỘT MÌNH VÀ NHIỀU MÌNH  
  Thu, 16 Dec 2021
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 건강 팟 캐스트

더 많은 국제 건강 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택