Tâm Lý Ơi (Dear Mind)

Tâm Lý Ơi ( Dear Mind) 의 Tâm Lý Ơi (Dear Mind)

Tâm Lý Ơi ( Dear Mind)

Tâm Lý Ơi là podcast cùng bạn trò chuyện về các vấn đề liên quan đến sức khoẻ tâm lý theo phong cách bình dân và dễ hiểu. Chương trình được dẫn dắt bởi Tiến Sỹ Tâm Lý Bảo Trân Nguyễn và Producer Vân Trần (Vân Possible) với mong muốn khuyến khích mọi người nhận thức và để tâm đến cảm xúc của bản thân và người xung quanh. Tam Ly Oi is a Vietnamese-speaking podcast about mental health and socio-cutural issues related to personal development. Hosted by Dr. Bao-Tran Nguyen, a psychologist, and Van Tran, producer. Show Email: xinchaotamlyoi@gmail.com

카테고리: 건강

마지막 에피소드 듣기:

Tuần trước mình nói về mệt mỏi/kiệt sức. Vậy làm sao để chăm sóc và yêu bản thân. Một vài gợi ý nhỏ từ TLO dành cho các bạn.


Tâm Lý Ơi là podcast cùng bạn trò chuyện về các vấn đề liên quan đến sức khoẻ tâm lý theo phong cách bình dân và dễ hiểu. Chương trình được dẫn dắt bởi Tiến Sỹ Tâm Lý Bảo Trân Nguyễn và Producer Vân Trần (Vân Possible) với mong muốn khuyến khích mọi người nhận thức và để tâm đến cảm xúc của bản thân và người xung quanh. Tam Ly Oi is a Vietnamese-speaking podcast about mental health and socio-cutural issues related to personal development. Hosted by Dr. Bao-Tran Nguyen, a psychologist, and Van Tran, producer. Show Email: xinchaotamlyoi@gmail.com


Editor: Tran Pham


이전 에피소드

 • 27 - #27 - Chăm sóc bản thân (SELF-CARE)  
  Wed, 05 Apr 2023
 • 26 - #26 - Nói một chút về KIỆT SỨC (BURNOUT) 
  Thu, 09 Mar 2023
 • 25 - #25 - Bàn về TỰ TIN (What really is CONFIDENCE?)  
  Tue, 27 Dec 2022
 • 24 - Q&A: trầm cảm lâu năm, chán ghét bản thân (SELF-HATRED) 
  Sat, 11 Jun 2022
 • 23 - #23 Trị Liệu Tâm Lý là gì? (What is therapy?)  
  Thu, 19 May 2022
더 많은 에피소드 표시

더 한국어 건강 팟 캐스트

더 많은 국제 건강 팟 캐스트

팟캐스트 장르 선택